BilgiÖlçer

BilgiÖlçer Nedir ?

Bir Deneme Sınavı Değildir !

Bilgiölçer, TYT ve AYT’nin kapsamındaki bütün konularla ilgili öğrencinin bilgi, kavrayış,

uygulama ve analiz etme yeterliğini algoritmik bir sistemle noktasal olarak ölçen, Türkiye’de

alanında tek olan bir ölçme aracıdır.

ÖSYM tarafından uygulanan TYT ve AYT sınavlarında öğrenciler çoktan seçmeli sorularla

değerlendirilip yerleştirilmektedir. Çoktan seçmeli sorular, dört kategorik ölçme yeterliğine

sahiptir.

BilgiÖlçer

BilgiÖlçer Nedir ?

Bilgiölçer, bir DENEME SINAVI değildir; Bilgiölçer, TYT ve AYT’nin kapsamındaki bütün konularla ilgili öğrencinin bilgi, kavrayış, uygulama ve analiz etme yeterliğini algoritmik bir sistemle noktasal olarak ölçen, Türkiye’de alanında tek olan bir ölçme aracıdır. ÖSYM tarafından uygulanan TYT ve AYT sınavlarında öğrenciler çoktan seçmeli sorularla değerlendirilip yerleştirilmektedir. Çoktan seçmeli sorular, dört kategorik ölçme yeterliğine sahiptir. i)Tanıma (bilgi): Bir konu hakkındaki özellikler toplamının bilgiye dönüşmesi. ii)Kavrayış: Bir konuya ait bilgi sınırları kullanılarak diğer bilgilerden ayrıştırılması, farkındalık ortaya konması iii)Uygulama: Bir konuya dair elde edilen bilginin, ilgili olay ve durumlarda problem çözme yeterliğine ulaştırılması iv)Analiz: Bir konuya dair bilginin, yeni bir durum karşısında diğer bilgilerle birleştirilerek çözümleyici güce ulaştırılması. Değerli öğrenciler, TYT ve AYT sorularında karşınıza çıkan sorular işte bu dört nitelikten birini ölçmeye yönelik olarak hazırlanıyor. BİLGİÖLÇER, TYT v AYT ile ilgili her bir konuda bu dört nitelik üzerinde sizin yeterliğinizin; 1.ölçümünü yapan 2.bunu standart değerlendirmeye çeviren 3.(varsa) eksik ya da yanlış öğrenmenizi tanımlayan 4.eksik ve yanlışlarda ne yapmanız gerektiğini açıklayan 5.eksik ve yanlışları giderici okuma ve soru çözme sayfalarına yönlendiren özelliklere sahip tek ölçme aracıdır. Konuların ölçülmesinde kullanılan testlerin güvenirlik ve geçerlik değerleri yüksektir.

BilgiÖlçer kullanımının artıları nelerdir?

a)Algoritmik ilişkiler kullanılarak hazırlanan sorularla, her dersten ve her konu başlığından ne derecede bilgi sahibi olduğunuzu, konunun NERESİNDE ve NASIL hatalar yaptığınızı, varsa eksik öğrenmelerinizi noktasal olarak öğrenebilirsiniz. b)Konuyla ilgili performansınızın derecesini görebilirsiniz. c)Her konuyla ilgili ne türden bir çalışma disiplini uygulamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz, Basit bir örnekle, Matematik dersi integral konusunda deneme sınavlarında hata yapıyorsunuz. Mevcut ölçme araçları (sonuç karneleri) size bu konuyla ilgili en fazla “integral”le ilgili yapamadığınız sorunun hangisi olduğu, bu konuyla ilgili birden fazla soru varsa yüzde kaç bildiğinizin bilgisini verir. Hatanın kaynağı ve ne yaparak düzeltebileceğiniz konusunda hiçbir bilgi verilmez. Sadece integral çalışmanız öğütlenir. Burada problem: “integral çok kapsamlı bir konu, hata veya eksiklik nerede?” İşte bunun cevabı asla verilmez. BİLGİÖLÇER ise, Hatanın KAYNAĞI ve ÇÖZÜMÜ üzerine açıklayıcı bilgiler verir. Böylece, Konuyla ilgili hata ve eksiklik nereden kaynaklanıyorsa oraya odaklanmanız sağlanır ve bütün konuyu çalışmak zorunda kalmazsınız. Başarılı olduğunuz konulara fazla zaman ayırmaz, eksiklikler ve hatalar üzerine odaklanırsınız. Böylece % 70 lere varan bir zaman tasarrufu söz konusu olur.

BilgiÖlçer sonuçlarında neler bulunacak?

Bilgiölçer sonuçlarında neler bulunacak? Bilgi ölçer uygulaması sonrasında, a)Bireysel bazda, girdiğiniz sınav konularının detaylı yorumlarını içeren karnelerinizi ve eksiklik ve hatalarla ilgili çalışmaları www.ebos.com.tr adresinden alabilirsiniz. b)Kurumsal ve toplu uygulamalarda okul, sınıf veya grup bazında analizleri ister çıktı olarak isterseniz kargo yoluyla temin edebilirsiniz. Bilgiölçer ile Öğrenci Kendini Tanır; Kendi Kazanır...

BilgiÖlçer hangi sınıflara yöneliktir?

Bilgiölçer, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için, TYT ve AYT grupları için hazırlanmıştır. Konu başlıkları bağımsız olduğu için 9., 10., 11. ve 12.sınıflara konular gözetilerek uygulanabilir. Şubat 2020 itibariyle LGS öğrencileri için de uygulama gerçekleştirilecektir.

Takımımız

Aydoğan Arı

Yönetici

Arif Kuvvet

Webmaster

Bizimle İletişime Geçin

+90

Email: iletisim@bilgiolcer.net
Web:bilgiolcer.net

İstanbul